Implantaat Kosten 2021

Of kosten voor uw implantaat / inplantaatbehandeling wel of niet vergoed worden, hangt af van een aantal factoren, zoals type behandeling en uw verzekeringspolis. 

In het algemeen geldt dat er geen vergoeding verstrekt wordt vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering kunt u hier misschien een vergoeding uit ontvangen. De verstrekkingen verschillen per maatschappij en per gekozen polis. Laat u vooraf goed informeren door uw verzekeringsmaatschappij. Er zijn 2 uitzonderingen waarbij vergoeding vanuit de basisverzekering mogeijk is: namelijk een klikprothese indien u volledig tandeloos bent of het ontbreken van een voortand in aanleg of door een ongeluk onder de 23 jaar.

Een standaardprijs noemen voor een implantaatbehandeling is vrijwel onmogelijk, maar we begrijpen dat u toch graag een indruk wilt hebben. Onderstaande lijst bevat de landelijk bepaalde tarieven voor behandelingen binnen de implantologie.

Ter indicatie: een enkel implantaat ter plaatse van een (kleine) kies, in een genezen kaak, zal voor de totale behandeling, inclusief kroon, ongeveer € 2000,- bedragen. Er wordt echter altijd een begroting en plan op maat gemaakt voor u na een consult. Bekijk hieronder het overzicht van de kosten voor alle implantaat behandelingen.

 

 • J01
  Initieel onderzoek implantologie
  € 66,88
 • J02
  Verlengd onderzoek implantologie
  € 102,90
 • J03
  Proefopstelling
  € 138,91
 • J05
  Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  € 46,30
 • J06
  Vrijleggen foramen mentale
  € 30,87
 • J07
  Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
  € Kostprijs
 • J08
  Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  € 20,58
 • J09
  Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
  € 246,95
 • J10
  Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  € 154,35
 • J11
  Prepareren donorplaats
  € 138,91
 • J12
  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  € 149,20
 • J13
  Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  € 72,03
 • J15
  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  € 87,46
 • J17
  Aanvullende ophoging bodem bijholte
  € 133,77
 • J18
  Ophoging bodem bijholte orthograad
  € 61,74
 • J19
  Toeslag esthetische zone
  € 66,88
 • J20
  Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  € 235,12
 • J23
  Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
  € 77,17
 • J26
  Moeizaam verwijderen implantaat
  € 169,78
 • J27
  Vervangen implantaat
  € 235,12
 • J28
  Plaatsen volgend implantaat
  € 97,24
 • J29
  Plaatsen volgend Healing abutment
  € 36,53
 • J30
  Bindweefseltransplantaat, eerste
  € 108,04
 • J32
  Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef
  € 118,33
 • J33
  Kosten implantaat (techniek)
  € 330,87
 • J34
  Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting
  € 10,29
 • J35
  Grondig submucosaal reinigen implantaat
  € 24,18
 • J36
  Verwijderen implantaat
  € 33,96
 • J37
  Vervangen volgend implantaat
  € 97,24
 • J39
  Uitvoeren autotransplantaat
  € 179,56
 • J41
  Elke volgende magneet, drukknop
  € 36,01
 • J42
  Staaf tussen twee implantaten
  € 210,94
 • J43
  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  € 66,88
 • J44
  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  € 25,72
 • J45
  Plaatsen eerste drukknop
  € 123,48
 • J50
  Boven- en onder klikgebit
  € 529,92
 • J51
  Onder-klikgebit
  € 344,71
 • J52
  Boven-klikgebit
  € 344,71
 • J53
  Omvorming klikgebit
  € 102,90
 • J54
  Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  € 133,77
 • J55
  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  € 154,35
 • J56
  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  € 180,07
 • J57
  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  € 87,46
 • J58
  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
  € 113,19
 • J59
  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
  € 138,91
 • J60
  Specifiek consult nazorg implantologie
  € 56,59
 • J61
  Uitgebreid consult nazorg implantologie
  € 92,61
 • J70
  Opvullen zonder staafdemontage
  € 144,06
 • J71
  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  € 180,07
 • J72
  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  € 205,79
 • J73
  Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  € 231,52
 • J74
  Reparatie zonder staafdemontage
  € 56,59
 • J75
  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  € 108,04
 • J76
  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  € 133,77
 • J77
  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  € 159,49
 • J78
  Verwijderen en vervangen drukknop
  € 25,72
 • J80
  Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  € 523,75
 • J81
  Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  € 115,76
 • J87
  Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat
  € 267,53
 • J88
  Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (een zesde deel)
  € 179,56
 • J97
  Overheadkosten implantaten
  € 179,60
 • J98
  Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  € 101,64