Implantaten: de werkwijze

De complete implantaatbehandeling bestaat uit een aantal stappen die we hieronder toelichten. 

Het start met een consult

Iedere persoon is verschillend en ieder gebit / implantaat ook. Daarom kan er ook niet zonder meer een standaard plan of begroting gemaakt worden; het draait immers om maatwerk. Wat is uw probleem?, wat zijn uw wensen? Door middel van onderzoek in de mond aangevuld met röntgen-beelden of een 3D-scan kan de situatie in kaart gebracht worden. De opties worden besproken en een begroting voor u gemaakt.

Maatwerk is de norm

Vaak kan het plan en de begroting al bij een eerste bezoek besproken worden, maar ook hier geldt: iedere situatie verschilt. Soms is een probleem meer omvattend en vergt dit een uitgebreider onderzoek. Wij verzamelen zoveel mogelijk gegevens om uw behandeling op maat te kunnen bepalen. Zo zijn er verschillen of het om 1 of meerdere tanden gaat; of de tand of kies recent pas ontbreekt of al langere tijd weg is. En ook de positie in de mond is bepalend; een voortand in het zicht staat vaak voor hoge esthetische eisen en vraagt daardoor om een andere aanpak. Laat u goed informeren door de implantoloog over de mogelijkheden.

Kroon zonder 'happen'

Als het implantaat geplaatst is en vast zit, bent u toe aan de laatste fase: het maken van de kroon/brug op het implantaat (-en). Daar waar vroeger of elders nog wel een afdruk gemaakt moet worden (het 'happen') is dat bij ons zelden meer nodig. Wij kunnen hiervoor de intra-orale 3D mondscanner gebruiken en door middel van deze opname kan de kroon gemaakt worden. Meer comfort en precisie voor een optimaal eindresultaat.