Implantaat Kosten 2023

Of kosten voor uw implantaat / implantaatbehandeling wel of niet vergoed worden, hangt af van een aantal factoren, zoals type behandeling en uw verzekeringspolis. 

In het algemeen geldt dat er geen vergoeding verstrekt wordt vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering kunt u hier misschien een vergoeding uit ontvangen. De verstrekkingen verschillen per maatschappij en per gekozen polis. Laat u vooraf goed informeren door uw verzekeringsmaatschappij. Er zijn 2 uitzonderingen waarbij vergoeding vanuit de basisverzekering mogeijk is: namelijk een klikprothese indien u volledig tandeloos bent of het ontbreken van een voortand in aanleg of door een ongeluk onder de 23 jaar.

Een standaardprijs noemen voor een implantaatbehandeling is vrijwel onmogelijk, maar we begrijpen dat u toch graag een indruk wilt hebben. Onderstaande lijst bevat de landelijk bepaalde tarieven voor behandelingen binnen de implantologie.

Ter indicatie: een enkel implantaat ter plaatse van een (kleine) kies, in een genezen kaak, zal voor de totale behandeling, inclusief kroon, ongeveer € 2000,- bedragen. Er wordt echter altijd een begroting en plan op maat gemaakt voor u na een consult. Bekijk hieronder het overzicht van de kosten voor alle implantaat behandelingen.

 

 • J010
  Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling
  € 73,71
 • J011*
  Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling
  € 113,40
 • J012*
  Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen
  € 85,05
 • J014
  Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  € 51,03
 • J050
  Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
  € Kostprijs
 • J051*
  Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  € 22,68
 • J020*
  Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft
  € 272,15
 • J021*
  Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
  € 170,09
 • J052
  Prepareren donorplaats
  € 153,08
 • J022*
  Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak
  € 164,42
 • J030*
  Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren
  € 96,39
 • J031*
  Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren
  € 147,42
 • J032*
  Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren
  € 68,04
 • J053
  Toeslag esthetische zone, per kaakhelft
  € 76,54
 • J040
  Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  € 259,68
 • J042*
  Plaatsen eerste tandvleesvormer
  € 85,05
 • J045
  Moeizaam verwijderen implantaat
  € 187,10
 • J046
  Vervangen eerste implantaat
  € 259,11
 • J041
  Plaatsen volgend implantaat, per kaak
  € 107,16
 • J043*
  Plaatsen volgende tandvleesvormer
  € 40,26
 • J054
  Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  € 119,07
 • J056*
  Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef
  € 130,41
 • J057
  Kosten implantaat
  € 366,12
 • J058
  Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting
  € 11,34
 • J059
  Grondig submucosaal reinigen implantaat
  € 26,65
 • J071*
  Plaatsen elke volgende drukknop
  € 39,39
 • J072*
  Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  € 232,46
 • J073*
  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  € 73,71
 • J44
  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  € 25,72
 • J070*
  Plaatsen eerste drukknop
  € 136,08
 • J080*
  Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  € 583,99
 • J081*
  Klikgebit in de onderkaak
  € 379,88
 • J082*
  Klikgebit in de bovenkaak
  € 379,88
 • J53
  Omvorming klikgebit
  € 102,90
 • J54
  Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  € 133,77
 • J55
  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  € 154,35
 • J56
  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  € 180,07
 • J57
  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  € 87,46
 • J58
  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
  € 113,19
 • J59
  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
  € 138,91
 • J60
  Specifiek consult nazorg implantologie
  € 56,59
 • J61
  Uitgebreid consult nazorg implantologie
  € 92,61
 • J70
  Opvullen zonder staafdemontage
  € 144,06
 • J71
  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  € 180,07
 • J72
  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  € 205,79
 • J73
  Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  € 231,52
 • J74
  Reparatie zonder staafdemontage
  € 56,59
 • J75
  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  € 108,04
 • J76
  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  € 133,77
 • J77
  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  € 159,49
 • J78
  Verwijderen en vervangen drukknop
  € 25,72
 • J049
  Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit
  € 577,75
 • J055
  Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  € 127,57
 • J060*
  Tijdelijke kroon op in dezelfde setting op immediaat geplaatst implantaat
  € 294,83
 • J048
  Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (een zesde deel)
  € 197,88
 • J001
  Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie
  € 199,68
 • J002
  Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  € 113,01
 • J013*
  Proefsopstelling implantologie 5 of meer elementen
  € 170,09
 • J044
  Verwijderen implantaat
  € 37,42
 • J047
  Vervangen volgend implantaat
  € 107,16